آرشیو روزانه: ژانویه 27, 2018

ورزش بعد از ماستکتومی

ورزش بعد از ماستکتومی

ورزش پس از ماستکتومی را چگونه باید انجام دهیم را در این مقاله بیان می کنیم تا بیشتر با مراقبت های پس از ماستکتومی آشنا شوید ، دکتر احمد رضا نصیری جراح سینه بیان می کنند که پس از اینکه شخص جراحی ماستکتومی را انجام داد باید برای پیشگیری از خشکی شانه ها نکاتی را رعایت نماید یکی از این نکات انجام ورزش های مخصوص پس از این جراحی است .

ورزش بعد از ماستکتومی

ورزش پس از ماستکتومی سبب می شود که از شکل گیری جای زخم و بافت اضافی پیشگیری شود ، دکتر احمدرضا نصیری جراح سینه این ورزش ها را به شکل کامل بیمارانی که درمان سرطان سینه را انجام داده اند بیان می کنند .

دکتر احمد رضانصیری همچنان بیان می کنند که شخص باید از انجام فعالیت های شدید و یا برداشتن اجسام سنگین باید اجتناب بورزد .

نکات مهم در خصوص جراحی ماستکتومی

بانوانی که غده سرطان در جراحی اولیه از بدن آنها خارج نشده است و یا با انجام پرتو درمانی و عمل لامپکتومی هنوز غده سرطانی دارند

بانوانی که تومور سرطانی آنها خیلی بزرگ است و یا سرطان سینه ی التهابی دارند .

بانوانی که ریسک بالای سرطان سینه در آنها بالا است و می خواهند از بروز بیماری سرطان سینه پیشگیری نمایند .