آرشیو روزانه: ژانویه 10, 2018

بازسازی پستان پس از سرطان سینه

بازسازی پستان پس از سرطان سینه

همزمان با ماستکتومی جراح سینه می تواند بازسازی سینه را انجام دهد ، البته در برخی از مواقع نیاز است که پس از درمان سرطان سینه شخص کاملا بهبود یابد ، سپس بازسازی سینه پس از سرطان انجام شود .

در برخی از مواقع پستان شخص ممکن است بزرگ باشد ، در این مواقع دکتر احمدرضا نصیری جراح سینه بیان می کنند که شخص برای بازسازی سینه پس از سرطان حتما بالاکشیدن سینه را انجام دهد .

بازسازی پستان پس از سرطان سینه

روش های بازسازی سینه پس از سرطان

بسته به اینکه شخص چه نوع آناتومی دارد ، روش بازسازی سینه پس از سرطان در نظر گرفته می شود ، بانوانی که دارای جثه کوچک هستند بهتر است ، بازسازی سینه را با پستان های کوچک انجام داد .

معمولا در کشورهای ژاپن و چین بازسازی سینه را با پروتز سینه انجام می دهند .

اما اگر پستان شخص بسیار بزرگ باشد توصیه نمی شود که بازسازی سینه را تنها با پروتز انجام داد .

پروتز به تنهایی در اشخاصی که پرتو درمانی را انجام داده اند ، امکان پذیر نیست ، علت این امر از دست رفتن کشش پوست در زمان رادیوتراپی است ، علاوه براین در این موارد امکان بیرون آمدن پروتز زیاد و بازشدن زخم نیز وجود دارد .

در برخی از مواقع جراح سینه با کمک خود بافت بیمار بازسازی سینه را انجام می دهد .

روش جدیدی که امروزه جراح سینه از آن برای بازسازی استفاده می کند ، کمک از سلولهای چربی است که با کمک چند مرحله می توان بازسازی سینه را انجام داد .

بهتر است بدانید که در سال 2009 در کشور آمریکا انجمن جراحان پلاستیک استفاده از سلولهای چربی جهت بازسازی سینه را تایید کردند و در مواقعی که نمی توان از پروتز سینه جهت ترمیم سینه پس از سرطان استفاده کرد از این روش کمک می گیرند .