تاثیر ایزوت در درمان سرطان سینه

تاثیر ایزوت در درمان سرطان سینه

معمولا سرطان از یک سلول شروع می شود، سرطان پستان نیز همینطور از یک سلول شروع می شود. سلولهای سرطانی خیلی سریع رشد و باعث تخریب سلولهای سالم می شوند. سلولهای سرطانی قادر به قطع رشد خود نیستند و رشد غیرعادی سلولها در اثر mutation یا جهش هایی که در DNA سلول اتفاق می افتد و نتیجتاً تغییرات سلولها را موجب می شوند.

تاثیر ایزوت در درمان سرطان سینه

تورموها به دو شکل خوش خیم و بدخیم می باشند که در ادامه به بیان تفاوت تورمورهای خوش خیم و بدخیم می پردازیم .

همگی تومورها بسیار رشد می کنند و این موضوع به اینکه تومور خوش خیم و یا بدخیم است بستگی ندارد. در تورمورهای بدخیم رشد سلولها غیرقابل مهار است، این در حالی است که در تورمورهای خوش خیم در مرحله ای رشد سلولهای متوقف می گردد.

برای شناسایی مراحل اولیه بیماری سرطان سینه تغییرات را می توان با ترکیب ایزوتوپ شناسایی نمود .

زمانی بدخیمی های پستان خود را نشان می دهند که علائم سرطان سینه بروز کرده باشند ، مثلا زمانی که تغییر بافت و التهاب سینه قابل لمس باشد .

در صورتی که بیماری سرطان سینه را در مراحل اولیه تشخیص داد می توان به میزان قابل توجهی بافت سینه را نگه داشت ، معمولا با بیومارکرهای تشخیصی می توان سرطان سینه زود هنگام را تشخیص داد ، با کمک ماموگرافی می تواند کمک شایانی به کشف و شناسایی بدخیم های پستان نماید .

معمولا نمونه خون اشخاص را مورد بررسی قرار می دهند ، برای بررسی از بخش های سالم پستان نیز نمونه برداشته می شود ، سپس هر دو گروه را مورد بررسی قرار می دهند

در این آزمایش می توان به دلیل اینکه سلولهای سرطانی پروسه متفاوتی دارند ، در ترکیب ایزوتوپ تغیرات نمونه های نرمال را مشاهده نمود .

در مراحل مختلف پروتئین غنی از ایزوتوپ گوگرد در بیمار سرطان پستان می تواند نقش اساسی در در درمان سرطان سینه داشته باشد .

 

 

 

پاسخ

سه × یک =