انواع ماستکتومی

انواع ماستکتومی

ماستکتومی، شیوه جراحی است که درآن بافت سینه برداشته می شود. این شیوه جراحی، در درمان سرطان، و در مواردی که اندازه تومور بزرگ است، موثر می باشد. ان.اع ماستکتومی عبارت است از:

  • ماستکتومی ساده یا کامل

در این روش، تمام بافت سینه از جمله نوک سینه، هاله رنگی اطراف نوک سینه، و بیشتر پوست سینه برداشته می شود.

  • ماستکتومی رادیکال اصلاح شده

در روش رادیکال اصلاح  شده نیز تمام سینه برداشته می شود. در این روش، هم چنین برخی غدد لنفاوی زیر بازو نیز برداشته خواهد شد. در بسیاری از موارد، سرطان سینه به غدد لنفاوی و یا سایر قسمت های بدن متاستاز می دهد. حتی احتمال برداشتن ماهیچه دیواره قفسه سینه نیز در برخی موارد وجود دارد.

انواع ماستکتومی

  • ماستکتومی رادیکال

در این روش، جراحی برداشتن سینه تمام بافت سینه از جمله، نوک سینه، هاله اطراف آن، پوست سینه، غدد لنفاوی زیر بازو و ماهیچه های زیر سینه نیز برداشته می شود. چندین سال پیش ماستکتومی به روش رادیکال، روش استانداردی بود، اما امروزه چندان مورد استفاده قرار نمی گیرد.

امروزه روش های جدیدتری از ماستکتومی وجود دارد، اما میزان درصد موفقیت این روش ها در درمان سرطان، توقف رشد سلول ها و یا پیشگیری از عود بیماری، به طور کامل مشخص نشده است. برخی از این روش ها عبارتنداز:

  • ماستکتومی با حفظ پوست

در این شیوه، بافت سینه، نوک سینه و هاله اطراف آن برداشته می شود، اما پوست سینه حفظ می گردد. این روش بسیار مشابه روش رادیکال است، و عمدتا بعد از ماستکتومی و به منظور ترمیم سینه مورد استفاده قرار می گیرد. روش ماستکتومی با حفظ پوست، روش مناسبی برای تومورهای بزرگ و تومورهایی که در نزدیکی سطح پوست هستند، نمی باشد، جراح سینه است که تعیین می کند از کدام روش جراحی برداشتن سینه برای شخص استفاده شود .

  • ماستکتومی با حفظ نوک سینه

این شیوه مشابه روش قبلی است، با این تفاوت که، در این روش، پوست نوک سینه و هاله اطراف آن حفظ می شود. بافت های اطراف و زیر نوک سینه، با دقت توسط جراح برداشته، و جهت بررسی های بیشتر برای پاتولوژیست فرستاده می شوند. در صورتیکه سلول سرطانی در اطراف نوک سینه یافت نشود، این قسمت ها نیز برداشته نخواهند شد.

برخی از خدمات دکتر نصیری

 

پاسخ

1 + هفده =